Basisschool De Tweeklank
                                                                                                                                                      
Over onze school


De Tweeklank wil onderwijs geven vanuit de grondgedachten van kinderen en volwassenen die met verwondering en bewondering de wereld om zich heen bekijken. De school staat open voor iedereen die de katholieke grondslag respecteert.
 
Onze school wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. We willen een eerlijke een veilige plek bieden aan de kinderen, hun ouders en onszelf. Een plek waar we elkaar respecteren en accepteren, waardoor we ons nog beter met elkaar verbinden voor een steviger basis van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. We willen een plek zijn waar iedereen welkom is en waar plezier gemaakt wordt.
 
We vormen een lerende, toegankelijk en sociale omgeving met een open houding waarin we onszelf kunnen zijn. Er is ruimte voor leerlingen die zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen, die medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Sociale activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke onderdelen van het leerproces.
Als basisschool willen we vooral kennis overdragen. Maar ook gedrag en vaardigheden willen we aanleren. Hiervoor gebruiken we verschillende methoden en werkwijzen als leidraad.
 
Sociale vaardigheden
We maken gebruik van de methode 'Leefstijl' om de kinderen te leren hoe je handig en respectvol met elkaar omgaat.
Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Hoe vraag je handig of je iets mag lenen? Hoe vraag je of je mee mag spelen? Hoe los je zelf een ruzie op? Sociaal-emotionele vorming heeft dus een vaste plek in het rooster.
Jezelf leren kennen en vaardigheden ontwikkelen die je dagelijks gebruikt (executieve vaardigheden) doen we door het gebruik van de methode Breinhelden. Wij zijn de eerste officiële Breinhelden school van Nederland!
 
Samenwerken
We willen de kinderen leren dat één en één soms meer is dan twee. Samen leren, samen spelen en zelfs het samen oneens zijn, kunnen nieuwe verrijkende inzichten opleveren.

Waarden en normen
De Tweeklank is een school waar kinderen zich veilig voelen en die kinderen uitdaagt tot leren.
We gaan in de eerste plaats altijd uit van wat een kind wel kan en stimuleren en motiveren het kind daarnaast in waar hij/zij minder goed in is.
 
Onze leefregels zijn: 
  • Iedereen hoort erbij;
  • We luisteren naar elkaar;
  • We zorgen voor elkaar en onze omgeving;
  • We lachen niemand uit;
  • We helpen elkaar;
  • We gaan met anderen om zoals we willen dat er met ons wordt omgegaan.
Protocollen
Ondanks onze leefregels is het noodzakelijk dat we op school volgens bepaalde protocollen werken. Soms is er een protocol omdat het wettelijk verplicht is en soms blijkt het in de praktijk heel handig te zijn om afspraken te bundelen. Protocollen zijn er om richting te geven aan het handelen in de dagelijkse praktijk.
 

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline