Basisschool De Tweeklank

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
Meebeslissen en meedenken door ouders is op de basisschool een heel gewone zaak. Terecht, want je wilt tenslotte dat je kind goed onderwijs krijgt.
Meebeslissen en meedenken is zelfs wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS). Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en het team.

De MR van De Tweeklank bestaat uit 6 leden. Graag stellen wij ons voor, klik hier.

Wat wij precies doen, kun je lezen in ons jaarverslag. Klik hier.

Contact
De MR-leden willen graag de stem vertegenwoordigen van de achterban. Graag horen we van ouders en teamleden welke zaken hen bezighouden of wellicht zorgen baren. Ook kunnen ouders ons benaderen voor uitleg en informatie.

Contact kun je leggen door ons direct aan te spreken of door het sturen van een mail naar: mr@tweeklank.nl
 

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline